Wymagania pracodawców względem absolwentów wyższych uczelni

studentkiPracodawcy w coraz większym stopniu szukają na rynku pracy osób, które posiadają bardzo szeroki zakres umiejętności zawodowych. Z tego względu w coraz mniejszym stopniu można zamknąć okres zdobywania wiedzy jedynie na zdobyciu zawodu poprzez studia. W coraz większym stopniu nauka w danym zawodzie trwa całe życie, co pozwala na stanie się specjalistą. Widać to po średniej oraz wyższej kadrze zarządzającej, która w coraz większym stopniu uczestniczy w różnych szkoleniach związanych już nie tylko z umiejętnościami zawodowymi, ale również interpersonalnymi czy dotyczącymi zarządzania.

Student, który uczestniczył  w stażach, realizował się w pracy związanej z jego zawodem ma znacznie większe szanse na znalezienie pracy po zakończeniu studiów na II stopniu w stosunku do studenta, który jedynie zdobywał wykształcenie. Z tego powodu coraz ważniejsze staje się uczestniczenie już w okresie studiów w stażach czy praktykach.
Wymagania pracodawców dotyczą również takich umiejętności jak znajomość języków. Jak wskazują badania rynku pracy w coraz większej liczbie firm wymagana jest biegła znajomość dwóch języków przy staraniu się o specjalistyczne stanowiska pracy.
Na rynku pracy w Polsce w coraz większym stopniu niezbędne jest posiadanie wiedzy specjalistycznej. Pozwala ona na zdobycie lepiej płatnej pracy już przy rozpoczynaniu pracy zawodowej. Z drugiej strony umiejętności pracowników muszą być w coraz większym stopniu być elastycznie dostosowywane do szybko zmieniających się warunków na rynku pracy.

Dodaj komentarz